Ar kamīnu mājās var radīt omulības un mājīguma sajūtu, īpaši, gada aukstajos mēnešos, turklāt ar to var arī apsildīt mājokli. Kas jāņem vērā, izvēloties kamīnu? Vispirms jau kamīnam jābūt pareizi ierīkotam un jāatbilst ugunsdrošības un tehniskajiem normatīviem, tāpēc tā ierīkošanu noteikti uzticiet labam meistaram. Tad kamīns nedūmos un labi kalpos. Tāpat jāpatur prātā, ka kamīns gan ražo siltumu, gan rada siltuma zudumus telpā. Siltuma zudumi rodas telpas siltajam gaisam izplūstot caur dūmvadu tajā laikā kamēr kuras kamīns.

Kādu kamīnu izvēlēties?

Atkarībā no pielietojuma, jums ir jāizvēlas, vai kamīns būs tikai dekoratīvs interjera elements, vai pildīs arī apkures funkciju. No tā ir atkarīga kamīna konstrukcija un ierīkošanas izmaksas. Ir arī jāatceras, ka visbiežāk ēkas pamatapkurei kamīns netiek izmantots. Ja kamīns ir tikai interjera elements, tas izstaro siltumu tikai degšanas laikā un ātri atdziest pēc tam, kad ogles ir beigušas gailēt. Šāds kamīns nav piemērots mājokļa apsildei. Lai kamīns telpu ilgāk sildītu, jāizvēlas kamīns ar siltuma akumulācijas iespējām. To panāk ar piemērotiem siltumu akumulējošiem materiāliem, kuri spēj nodrošināt siltuma atdevi telpā no divām līdz pat 24 stundām pēc liesmas nodzišanas. Lai nodrošinātu vairāku telpu apsildi, virs kamīna kurtuves var novietot gaisa siltummaini (karstā gaisa kolektoru), kam pievienoti siltumizolēti cauruļvadi, pa kuriem siltais gaiss tiek aizvadīts uz citām ēkas telpām. Malkai, kuru liekam kamīnā, jābūt kvalitatīvai un labi izžuvušai (mitrums nepārsniedz 20%). Ja malka degot „svilpo”, slikti deg, ātri aizsvīst un nokvēp kurtuves stikls, tad malka ir pārāk mitra. Šāds kurināmais ievērojami pazemina kurtuves siltuma atdevi.

Ar ko kurināt kamīnu?

Lielāku efektivitāti iespējams panākt, uzstādot karstumizturīgu ventilatoru piespiedu gaisa cirkulācijai. Šādas sistēmas ierīkošana gan jāveic pirms iekšējiem apdares darbiem mājoklī. Jebkura kurināmā degšanas procesam ir nepieciešams gaisā esošais skābeklis. Ja gaiss tiek ņemts no telpas, tiek zaudēts sasildītais gaiss, kas „izkūp” dūmenī. Tā vietā telpā ienāk aukstais āra gaiss. Tāpēc lietderīgāk ir izvēlēties kamīnu ar ārējo gaisa padevi – skābeklis degšanai būs, bet siltums telpā nezudīs. Kamīni ar ārējo gaisa padevi un apsildes sistēmām ir ievērojami dārgāki, toties ļauj apsildīt mājokli un taupīt pamatapkures kurināmo. Ne kamīnā, ne krāsnī nedrīkst dedzināt krāsotu vai lakotu koksni, ne arī sadzīves atkritumus, tai skaitā polietilēna maisiņus, tetrapakas, PET pudeles vai citus plastmasas izstrādājumus. Plastmasai degot ap 300o C temperatūrā (un tieši tāda temperatūra ir kamīna kurtuvē), rodas vienas no kaitīgākajām vielām, ko cilvēce pazīst — dioksīni. Šī ļoti toksiskā ķimikālija ne tikai piesārņo telpu un apkārtējo vidi, bet arī nokļūst cilvēku un dzīvnieku organismos, izraisot dažādu audzēju veidošanos. Šo materiālu sagatavojusi biedrība „Baltijas Vides Forums” projekta „Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanai” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu.

Nepiesārņosim vidi!

Jāņem vērā, ka dedzinot sliktas kvalitātes (slapju vai satrupējušu), stipri sveķainu malku rodas daudz dūmu un viegli uzliesmojošu sodrēju dūmvadā. Pasliktinās ugunsdrošība un dūmvads ir biežāk jātīra. Kvalitatīva lapu koku, piemēram, apses, malka ir labāka par skuju koku malku. Ir kamīni, kas speciāli piemēroti granulu dedzināšanai. Tie ļauj ilgāk baudīt siltumu bez kurināmā papildināšanas. Ir arī kamīni, kuriem nav nepieciešams dūmvads, jo to kurināšanai tiek izmantota gāze vai uz spirta bāzes gatavots degmaisījums.