K.Ulmaņa gatve 2c, Rīga, LV-1004 +371 22495555 kamina@kamina.lv